• Δευτ - Σαβ 8.00 - 18.00
 • Λυκούργου και Ύδρας 134, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 • (+30) 27216-00827, (+30) 6944610264

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ιστοτόπου που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν γραφτεί εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας.

2. Όροι Ενοικίασης της Stradarentacar


1. Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη.

2. Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος καθώς και διαβατηρίου.

3. Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

4. Τρόπος πληρωμής: Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα για εγγύηση της ενοικίασης ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά αν και εφόσον ζητηθεί από τον εκπρόσωπο της STRADA. Η ενοικίαση προπληρώνεται.

5. Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κατάθεση της προκαταβολής (30% της συνολικής οφειλής), σε αντίθετη περίπτωση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

6. Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας: Επιβάρυνση 20€

7. Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμού: Οι παραδόσεις και παραλαβές πραγματοποιούνται κατόπιν ζήτησης. Η επιβάρυνση για εντός πόλεως και Αεροδρομίου είναι μηδενική. Για παραδόσεις παραλαβές εκτός πόλεως το κόστος είναι 15€+ΦΠΑ συν 1.οο€+ΦΠΑ ανά χλμ.

8. Σύστημα πλοήγησης(GPS): Η χρέωση για το Gps είναι 5€/ημέρα κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 30€/ενοικίαση

9. Παιδικό κάθισμα: Η χρέωση για παιδικό κάθισμα ορίζεται στα 5€/ημέρα Κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 30€/ενοικίαση

10. Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη εκκίνησης ο πελάτης επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου.

11. Για ενοικιάσεις ανεξαρτήτων ημερών οι τιμές συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 150 χλμ/ημέρα. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα μπορεί ή να επιλέξει το πακέτο ελεύθερων χιλιομέτρων με χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ή τα επιπλέον χιλιόμετρα θα χρεωθούν κατά την επιστροφή του οχήματος με χρέωση 0,10€+φπα ανα χιλιόμετρο.

12. Χρονική παράταση: Για την χρονική παράταση ενοικίασης θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο εκπρόσωπος της STRADA τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

13. Ασφάλειες της STRADA, ΚΑΛΥΠΤΕΙ: Σωματικές βλάβες τρίτων ανα θύμα, υλικές ζημιές επί τρίτων ανα ατύχημα. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, οδική βοήθεια, ασφάλεια πυρός. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ: Ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου, κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος της STRADA, θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος της STRADA, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής, φανάρια και καθρέπτες, κάτω μέρος του αυτοκινήτου,

14. Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 80€+ΦΠΑ.

15. ΝΟ SHOW: Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο εντό τη συμφωνηθείσα ώρα θα ακυρώνει η STRADA τη κράτηση μετά το πέρας 4 ωρών.

16. Εσωτερικό Αυτοκινήτου: Σε περίπτωση που επιστραφεί το όχημα με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό (πχ τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ παγκαζ κλπ) ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80€+ΦΠΑ

17. Παράδοση και παραλαβή του αυτοκινήτου. Το Αυτοκίνητο παραδόθηκε σήμερα στον Μισθωτή στην κατάσταση που αναφέρεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος, ο Ενοικιαστής έλεγξε προσεκτικά το Αυτοκίνητο, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης αρέσκειάς του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Η υπογραφή της παρούσας συνιστά και απόδειξη παράδοσης του Αυτοκίνητου στον Ενοικιαστή και παραλαβής του από αυτόν. Κατά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας μίσθωσης ο Ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει και να παραδώσει στον Εκμισθωτή το Αυτοκίνητο.

18. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Ενοικιαστής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο Μισθωτής κάτα την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόννοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

19. Σε όλες τις περιπτώσεις η κυριότητα των αυτοκινήτων ανήκει στη STRADA και απαγορεύεται ρητά η μεταφορά τους εκτός των Ελληνικών Συνόρων και η φόρτωσή τους σε πλοίο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της STRADA. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη μίσθωση υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων Καλαμάτας.

20. Φόροι: Οι τιμές ενοικίασης επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ.

 

 1. Driver: Minimum age of 23 years.
 2. Driving license: A valid diploma issued at least 1 year before is required. Non-EU citizens are required to have an international diploma, along with the presentation of a regular diploma and a passport.
 3. Fines: Fines for administrative offenses are charged to the tenant.
 4. Payment method: The renter is required to provide a credit card to guarantee the rental even if the payment is made in cash if requested by the STRADA representative. The rent is prepaid.
 5. Cancellations must be made at least FOURTY EIGHT (48) hours prior to the scheduled start of rental of the vehicle according to the deposit (30% of the total amount), otherwise the deposit will not be refunded.
 6. Deliveries – Out-of-hours receipts: € 20 charge
 7. Deliveries – Off-site pick-ups: Deliveries and pick-ups are on demand. The charge for city and airport charges is zero. For deliveries outside the city the cost is 15 € + VAT plus 1.oo € + VAT per km.
 8. Navigation system (GPS): Gps charge is 5 € / day upon request and availability with a maximum charge of 30 € / rent.
 9. Child seat: The charge for a child seat is set at 5 € / day Upon request and availability at a maximum charge of 30 € / rent.
 10. Fuels: The lessee must return the car with the same amount of fuel that has received it. If the car with less gasoline is received from the starting gas, the customer will pay for the fuel difference.
 11. For every rent-day, the rates include a 150 km / day limit. If the lessee wants free kilometers, they can choose the free mileage package at the applicable price list or the additional mileage will be charged when returning the vehicle at a charge of 0.10 € + tax per kilometer.
 12. Time extension: The STRADA representative must be notified at least 24 hours in advance of the rental extension.
 13. Insurance of STRADA, COVERS: Body damage of third parties per victim, material damage to third parties in case of accident. Material damage from uninsured vehicle, road assistance, fire safety. NOT COVERING: Full or partial theft of the car, theft of personal belongings on or in the STRADA vehicle, death or bodily injury of the STRADA vehicle driver, the tenant is liable up to the total commercial value of the car at the time of the accident or theft, lights and mirrors, the bottom of the car.
 14. Loss or destruction of a key. In case of loss or destruction of a key during the rental period, the tenant will have to pay the amount of 80 € + VAT.
 15. NO SHOW: If the tenant does not pick up the car at the agreed time, STRADA will cancel the reservation after 4 hours.
 16. Car interior: If the vehicle is returned with stains requiring biological cleaning (eg coat, sand, etc. on the seats or on the floor, in the trunk, etc.), the renter will be charged the amount of 80 € + VAT
 17. Delivery and receipt of the car. The Car was delivered today to the Lessee in the state referred to in the relevant section of the front page of the present, the Carrier carefully checked the Car, tested it, found it in its absolute desirability and received it unreservedly. The signing of this document is also proof of the delivery of the Car to the Tenant and its receipt by him. Upon expiry of the term of this lease the Lessee is obliged to return and deliver to the Lessor the Car.
 18. Personal Data: The Lessee agrees to the detailed registration of his or her personal data on a computer. It is expressly agreed that the Lessor has the right to use such information when the Lessee makes untrue statements or violates the terms of this agreement during the term of the lease and transmits it to the authorities of the country if there are suspicions of criminal or other offense.
 19. In all cases the ownership of the cars is owned by STRADA and it is expressly forbidden to transport them outside the Greek Borders and their loading on board without the written consent of STRADA. Any dispute arising out of the lease is within the jurisdiction of the Kalamata courts.
 20. Taxes: Rental rates are subject to 24% VAT.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………………………………………………………… λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.
1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».
2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ), τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.
Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.
Δεδομένα επικοινωνίας/αποστολής προϊόντων, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.
Στοιχεία πληρωμής, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα χρήστη (username), IP address
4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.
Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Υποβολή προσφοράς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, για την υποβολή προσφοράς για την βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου.
Μίσθωση αυτοκινήτων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση μαζί σας που είναι η μίσθωση αυτοκινήτων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης (όπως συντήρηση, φανοποιεία, επισκευή, αντικατάσταση οχήματος κλπ), να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.
Αγορά Αυτοκινήτου: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ώστε να ολοκληρωθεί η σύναψη αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Συμμόρφωση με ισχύουσα Νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της Φορολογικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης.
Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί ενδεικτικά η σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες της Εταιρείας (π.χ. για νέα προϊόντα/ή και υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων σταθμών ενοικίασης αυτοκινήτων μας, τουριστικών γραφείων κ.λπ. ).
Υπηρεσίες ενημέρωσης στον Ιστότοπο : Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για τους πελάτες της.
Προγράμματα προνομίων για Πελάτες: Μέσω των προγραμμάτων αυτών, η Εταιρεία προσφέρει μια σειρά από οφέλη στους πελάτες της, όπως ενδεικτικά, προτεραιότητα εξυπηρέτησης στους σταθμούς ενοικίασης, πιο πλεονεκτικές θέσεις στους χώρους στάθμευσης της Εταιρείας, εκπτωτικά κουπόνια, προσφορές κ.α.
Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε ενδεικτικά μέσω του Contact Center και των φορμών επικοινωνίας.
Εύρεση Εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.
Συμμετοχή σε on-line προωθητικές ενέργειες / διαγωνισμούς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε κάποιο διαγωνισμό, σε περίπτωση που συμφωνείτε,  για να  διεξάγει διαγωνισμούς, να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας.
Συμμετοχή σε on-line έρευνες αγοράς / ερωτηματολόγια: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οn-line έρευνες, για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εισόδημα κλπ). Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και τίποτε, κατ’ επιλογήν σας. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ιστότοπού μας, για την, εκ μέρους σας αξιολόγηση και ακολούθως την βελτίωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και για κανένα άλλο σκοπό.
5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ενδεικτικά για:
α) την αξιολόγηση του αιτήματός σας αφενός για την υποβολή προσφοράς και αφετέρου για την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.
β) τη διαχείριση της μίσθωσης του αυτοκινήτου που επιλέξατε, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εκτέλεση της σύμβασης, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, φανοποιείας, επισκευής, αντικατάστασης, παραλαβής οχημάτων κλπ, την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων για προϊόντα που τυχόν αγοράσατε ή υπηρεσίες που τυχόν σας παρασχέθηκαν , τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών.
γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. εργατική φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
δ) τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας,
ε) την αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας,
στ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας,
ζ) την αξιολόγηση των αιτήσεων και βιογραφικών με σκοπό την πιθανότητα πρόσληψης στην Εταιρεία μας,
η) την επικοινωνία μεταξύ μας σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνισμού.
6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:
α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, β) τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, γ) τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.), δ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.
7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Η ……………………………….εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:
1)                    Η εταιρεία που εκδίδει την μισθοδοσία των εργαζομένων της Εταιρείας μας.
2)                    Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες.
3)                    Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία μας χρήστες των σημάτων και συστημάτων μας.
4)                    Τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία αναφορικά με τη μίσθωση των αυτοκινήτων.
5)                    Αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εξασφάλιση ακόμη περισσότερων προνομίων για εσάς στην ενοικίαση αυτοκινήτου.
6)                    Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, φανοποιείας, συντήρησης των οχημάτων που έχουν εκμισθωθεί σε πελάτες μας.
7)                    Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.
8)                    Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας.
9)                    Οι εταιρείες που επίσης διαχειρίζονται το παγκόσμιο σύστημα κρατήσεων αυτοκινήτων (και βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρώπης), με τις οποίες θα μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετιζόμενες με τις δραστηριότητές μας στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες της κράτησης που καταχωρήθηκαν μέσω αυτής της εφαρμογής.. Τα Δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.
8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & Υπoεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
α) να τηρούν εχεμύθεια,
β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
γ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
Ενδέχεται οι Εκτελούντες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται Υποεκτελούντες. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ο υποεκτελών να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει  εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα.
9. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του.
Τα βιογραφικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω email για εργασία στην Εταιρεία τα διατηρούμε για δύο (2) χρόνια , εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε την διατήρησή τους για λιγότερο χρονικό διάστημα (το κατώτερο χρονικό όριο που δύναται να επιλέξετε είναι έξι μήνες από την υποβολή τους) ή και για διαγραφή τους
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για την συμμετοχή σας στα προγράμματα προνομίων για πελάτες διαγράφονται όταν εκπνεύσει η διάρκεια του προγράμματος ή συντρέξει λόγος αποκλεισμού σας από το πρόγραμμα ή εκδηλώσετε την επιθυμία να πάψετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στους όρους χρήσης του προγράμματος.
Τα Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή/και έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως διαγράφονται.
Η πολιτική που ακολουθούμε για τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, περιγράφεται (εδώ, βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies).
 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Η ……………………………………δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τα οποία συνεχώς βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας εφόσον είστε χρήστης λογαριασμού είναι δύο: η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Πρόσβασης (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
12. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.
13. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Καλαμάτας
 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
15. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας, και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.
O ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
Privacy Policy This Privacy Policy (hereinafter referred to as “Policy”) provides information on the collection, storage, processing and use of your personal data. The company under the name ……………………………………………………………………………………… as a Processing Manager collects, stores, uses and generally processes your personal data.
 1. What are personal data? The term “personal data” refers to natural person’s information, such as, but not limited to, name, postal address, e-mail address, telephone number, etc. identifying or identifying your identity, hereinafter referred to as “Personal Data or Data”.
 2. What is the Processing of Personal Data? Any transaction or set of operations carried out with or without the use of automated means in personal data or in sets of personal data such as collection, registration, organization, structure, storage, adaptation or alteration, retrieval , search for information, use, disclosure by transmission, dissemination or any other form of disposal, association or combination, limitation, erasure or destruction.
 3. What data do you collect? We take care to collect only data that is strictly necessary to serve the purpose for which it was given and used solely for the purposes for which it was collected. Except for any Data Collected by Cookies (see more Cookies Policy here), Data is limited to what you have provided explicitly for a specific purpose and provided you have given your consent. We also collect Data upon your visit to our site and, if you have consented to this, a consent which is presumed by completing the respective fields.   Identity data such as name, surname, father’s name, date of birth, driving license, ID number, ID number. Product communications / shipping data, such as postal address, e-mail, telephone number. Payment details such as credit / debit card number, PayPal, bank account number. Identification information, such as username, IP address
 4. How do we use your Data? Your Data is processed either by our Company’s authorized personnel, or through our IT systems and electronic devices, and exceptionally by third parties, who are contractually bound to our Company for confidentiality and protect your Data, process it solely for the purposes for which we have been provided. In general, your Data is being processed to provide you with the following services:   Bidding: The Company processes your Data to bid for the short or long term rental of a car.   Car Hire: The Company processes your Data in order to fulfill its contractual relationship with you, such as hiring cars, providing servicing (such as maintenance, bodywork, repair, vehicle replacement, etc.), complying with legal obligations, refuting, raising or exercise legal requirements.   Car Purchase: The Company processes your Data to complete the purchase of second-hand cars.   Compliance with applicable law: The Company processes your Data in order to be able to meet its legal obligations, in particular related to compliance with Tax and Insurance legislation or vehicle insurance coverage deriving from an active insurance contract.   Creating a User Account: The Company processes your Data in order to provide you with account functions and to facilitate the conclusion of a lease or purchase of products and / or services.   Newsletter: The Company offers you the option to choose to be informed at your e-mail address about promotional / promotional activities of the Company (eg for new products and / or services available on the market , any offers, operation of new car rental stations, tourist offices, etc.).   Site Information Services: The Company provides information services to its customers.   Privileges Programs for Customers: Through these programs, the Company offers a number of benefits to its customers, including, for example, service priority at rental stations, more advantageous locations in the Company’s car parks, discount coupons, promotions and more.   Contact: The Company uses your Data to respond to requests / queries you submit indicatively through Contact Centre
Finding Work: The Company processes your Data to evaluate your qualifications and competencies for the position you are applying for or for another position within the Company as well as for communicating with you in relation to that purpose.   Participation in on-line promotions / contests: The Company processes data you fill in to participate in a competition, if you agree to run contests, notify you if you are the winner of the contest and deliver your gift. Participation in on-line market surveys / questionnaires: The Company processes data you fill in for online surveys, for example demographics (age, income, etc.). You can enter all information or anything of your choice. The results of the surveys will only be used to improve the features of our site, your evaluation, and then the improvement of the services provided to you and for no other purpose.
 1. For what purpose do we process your Data? We collect your Data for the purposes of the products and / or services provided, indicatively for: (a) the evaluation of your request for the submission of a tender and for the conclusion of the lease. b) managing the rental of your chosen car, e.g. communication and information about the availability, performance of the contract, the provision of maintenance, bodywork, repair, replacement, vehicle picking etc, the sending of the necessary documents for any products you purchased or the services you have provided, the management of the of your debts to the Company, making refunds. (c) compliance with the obligations imposed by the applicable legislation, eg. workers’ tax and insurance legislation. d) controlling, improving and adapting to your preferences and choices regarding our products and / or services, e) sending, by e-mail, information on products and / or services of the Company, f) to research our customer satisfaction, to promote our products / services, to send newsletters for our products and / or services, g) evaluation of applications and resumes for the probability of recruitment to our Company, h) communication between us in the event of a competition.
 2. What is the legal basis for processing your Data from the Company?   Your Data is processed in accordance with: (a) the terms of our contractual relationship, b) your consent, where applicable, c) the Company’s obligations arising from the law (eg tax, labor, insurance, etc.) interest of our Company.
 3. What are the recipients of your Data?   The ………………………………. Guarantees that it will not transmit, notify, concede, etc. of your Data to third parties (other than those mentioned herein) for any purpose or use unless this is made mandatory by applicable law or is required by public / judicial bodies / authorities. Access to Your Data has absolutely essential staff of the Company, which is committed to confidentiality, and our affiliated companies that process your Data as a Joint Processors or as Processors on our behalf and in accordance with the instructions us. Indicatively, recipients of your Data are: 1) The company that issues the payroll of our Company’s employees. 2) The insurance companies co-operating with our Company. 3) Our collaborating users of our brands and systems. 4) Associated travel agencies in terms of rental of cars. 5) Airlines with which we are working to ensure even more privileges for you to rent a car. 6) The companies that cooperate with our company provide services for the repair, painting, maintenance of the vehicles that have been leased to our customers. 7) Companies of Chartered Accountants who control our Company’s financial statements. 8) Associated companies to provide roadside assistance to drivers using our Company’s vehicles. 9) Companies that are also managing the global car reservation system (located inside or outside Europe), with whom we will share information related to our car rental activities, which may include personal reservation information registered through this Your Data will not be used for any other purpose without your prior notification and consent.
 4. How do we ensure that Executives & Executives respect your Data? The Executives on our behalf have agreed and contractually contracted with the Company: (a) to maintain confidentiality, b) Do not send your Data to third parties without the permission of the Company, (c) take appropriate security measures, (d) comply with the legal framework for the protection of personal data, in particular Regulation 679/2016 / EU (otherwise GDPR). The Executives may, in the performance of their duties, employ other persons who are called Subcontractors. In this case, the controller should have given the authority to handle the data in whole or in part. The consequence of this is that the underwriter has the same obligations and rights as the Performer, as discussed in this Policy and always within the scope of his assigned responsibilities, and to jointly assume responsibility with the Performer.
 5. When do we delete your Data? We retain your Data only for as long as it is required to fulfill the purpose for which you have communicated your data to us and in compliance with the applicable laws. Your consent to send a newsletter is kept for as long as you receive a newsletter from the Company unless you choose to stop sending it. You submit the CVs you submit via email for work in the Company for two (2) years, unless you declare that you wish to keep them for a short period of time (the minimum time limit you can choose is six months from their submission ) or deleting them The personal data you provide for your participation in the client privilege programs is deleted when the duration of the program expires, or your exclusion is out of the program or you wish to stop participating in the program as described in the terms of use of the program. Data processed during your bidding and / or market research will be retained for as long as it is required to complete the contest or research and then deleted. The policy we follow for the Data collected by Cookies is described (here, see more Policy Cookies).
 6. Is Your Data Safe? …………………………………… is committed to preserving your Data. Recognizing the importance of the security of your Personal Data, we have taken all appropriate organizational and technical measures that continually improve on the basis of technological developments for the sole purpose of protecting your Data from any form of accidental or fraudulent processing.   Additionally, the data used to identify you as an account user is two: your email address and the Personal Password. Each time you enter your details, you are given access to your personal account. This process is securely secured by encryption when transferred to the Internet and the servers of the Company. By the same standards, you are given the ability to change your Personal Security Password as often as you wish. After entering the desired code, the new code is encoded and stored in the Company’s systems. For this reason, the only person who knows your code is you and you are solely responsible for keeping the password secret from third parties. These measures shall be reviewed and amended as necessary.
 7. What are your rights? You have the right to access your personal data. This means that you have the right to be informed by us if we process your Data. If we process your Data, you can ask to be informed about the purpose of the processing, the kind of Data you observe, who we give it, how long we store it, whether it is automated to make decisions, but also about your other rights, such as correction, deleting Data, limiting the processing and submitting a complaint to the Data Protection Authority. You have the right to correct inaccurate Personal Data. If you find that there is an error in your Data, you can apply for us to correct it (for example, a name correction or an update of an address change). You have the right to delete / the right to forgiveness. You may ask us to delete your Data if it is no longer necessary for the above mentioned processing purposes or you wish to withdraw your consent if this is the only legal basis. You have the right to transfer your Data. You may ask us to receive in a readable form the Data you have provided or ask us to forward it to another controller. You have the right to restrict your processing. You may ask us to restrict the processing of your Data for as long as your processing objection is pending. You have the right to object and withdraw consent to the processing of your Data. You may oppose the processing of your Data and we will stop processing your Data unless there are other compelling and legitimate reasons that prevail over your right. If you have consented to the collection, processing and use of your personal data, you may revoke your consent at any time with future force.
 8. When do we respond to your Requests? We will reply to your Requests for free without delay, and in any case within (1) one month after we receive your request. However, if your request is complex or there are a large number of your requests, we will notify you within one month if we need to take another two (2) months extension within which we will respond to you. If your Claims are manifestly unfounded or excessive due in particular to their recurring nature, the Company may impose a reasonable fee, taking into account the administrative costs of providing information or executing the requested action, or refusing to respond to Request .
 9. What is the applicable law when processing your Data from us? Applicable law is Greek law as formulated in accordance with the General Regulation on the Protection of Personal Data 2016/679 / EU and in general the current national and European legislative and regulatory framework for the protection of personal data. Competent Courts for any disputes arising in connection with your Data are the competent Courts of Kalamata.
 10. Where can you appeal if we violate applicable law to protect your Personal Data? You have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Authority (post office Kifisias 1-3, PC 115 23, Athens, tel. 210 6475600, e-mail address contact@dpa.gr ) if you believe that processing of your Personal Data violates the applicable national and regulatory framework for the protection of personal data.
 11. How will you be informed about any changes to this Policy? We update this Policy whenever necessary. If there are any significant changes to the Policy or the way we use your Personal Data, we will post on our site the update of the present, and we will notify you in any appropriate manner.  We encourage you to read this Policy at regular intervals to know how your Data is protected.
The Lessor
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!